PHP I MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II Michele E Davis

ISBN: 9781457176685

Published: November 13th 2012

ebook

424 pages


Description

PHP I MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II  by  Michele E Davis

PHP I MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II by Michele E Davis
November 13th 2012 | ebook | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 424 pages | ISBN: 9781457176685 | 7.74 Mb

Poznaj mo?liwo?ci nowoczesnych technologii i tworz dynamiczne serwisy internetowe Jak sprawdzi? poprawno danych i obs?ugiwa? b dy?Jak zapisywa? nazwy u?ytkownikow i has?a w bazie danych?Jak tworzy? zapytania do bazy danych za pomoc? funkcji PHP?PHP i MySQL to ju? standardowe technologie do tworzenia dynamicznych stron internetowych wykorzystuj?cych bazy danych.

Istotne jest, ?e zapewniaj? one nie tylko interaktywno, ale rownie? wysoki stopie? bezpiecze?stwa witryn WWW. Ich ogromne mo?liwo?ci powoduj?, ?e wykorzystywane s? do tworzenia zarowno prostych aplikacji, jak i skomplikowanych stron internetowych, zaopatrzonych w rozbudowane systemy autoryzacji, na przyk?ad ro?nego rodzaju sklepy internetowe.

Po czenie PHP i MySQL stanowi wi?c niezast?pione narz?dzie do tworzenia dynamicznych witryn, spe?niaj?cych wymagania zarowno administratorow, jak i u?ytkownikow.Ksi ka PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II przedstawia krok po kroku zasady tworzenia serwisow WWW z wykorzystaniem baz danych.

W podr?czniku na przyk?adach przedstawiono m.in. sposoby pracy z baz? danych MySQL, serwerem WWW Apache czy j?zykiem PHP i XHTML. Czytaj?c t? ksi k?, nauczysz si? przeprowadza? operacje na danych, zarz?dza? sesjami i tabelami oraz tworzy? zapytania. Learning PHP &My SQL stanowi niezb?dny podr?cznik zarowno dla pocz?tkuj?cych Czytelnikow, jak i programistow, ktorzy mieli wcze?niej do czynienia z j?zykiem HTML, a teraz chc?

tworzy? dynamiczne i bezpieczne strony internetowe.Tre generowana dynamicznie i InternetPodejmowanie decyzji w PHPFunkcje i tablicePobieranie danych z kilku tabelPraca z baz? danych MySQLOperatory logiczneWspo?praca PHP i MySQLFormularze siecioweXHTMLPliki cookie, sesje i kontrola dost?puModyfikowanie obiektow MySQL i danych PHPOto ca?a, aktualna wiedza, ktorej potrzebujesz, aby tworzy? interaktywne strony WWW.Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "PHP I MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II":


rainbow-knitting-design.com

©2009-2015 | DMCA | Contact us